pexels-photo-239886.jpeg

ISÄNNÖINTIPALVELUT

ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT -LUETTELO

Taloyhtiöiden tarpeet ovat erilaisia. Tämän takia tarjoamme taloyhtiöille mahdollisuutta sopia isännöintipalvelun sisällöstä niin, että taloyhtiön toiveet ja tarpeet otetaan huomioon yksilöllisessä isännöintikokonaisuudessa.

Meidän kauttamme voit ostaa laajan isännöintipalvelun, joka kattaa kokonaisvaltaisesti kaiken taloyhtiön tarvitseman palvelun tai vaikka vain taloushallinnon järjestämisen, vastikelvalvonnan ja tilinpäätöspaketin laatimisen. Te päätätte, mitkä tehtävät kuuluvat isännöitsijälle ja mitkä tehtävät haluatte hoitaa taloyhtiön jäsenten kesken.

Huolehdimme valitsemienne isännöitsijän tehtävien hoitamisesta hyvän isännöintitavan mukaisesti ennalta sovittuja palkkioperusteita noudattaen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme isännöinnin eettisiä ohjeita. Isännöintipalvelumme keskeisinä teemoina ovat asiakaspalvelu, viestintä, talouden asiantuntemus sekä tekninen osaaminen. Toiminta-ajatuksemme on tehokas, taloudellinen ja suunnitelmallinen toiminta, joka ottaa huomioon taloyhtiöiden yksilölliset vaatimukset.

 
pexels-photo.jpg

PIENET TALOYHTIÖT

Tarjoamme isännöintipalvelua myös pienille taloyhtiöille. Mikäli ulkopuolisen isännöitsijän käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista taloyhtiön töiden hallinnoinnin ja hoitamisen kannalta, kannattaa esimerkiksi kiinteistökirjanpito ulkoistaa meille. Voimme myös sopia erikseen isännöintipalveluun sisällytettävistä tehtävistä taloyhtiönne tarpeen mukaan.

Pienten taloyhtiöiden (3-4) huoneistoa taloushallinnon sisältävä isännöintipaketti alkaen 62,50 € kuukaudessa. Kiinteistökirjanpidon hoitaminen kattaa seuraavat asiat:

- kiinteistökirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus
- taloyhtiön rahaliikenteen hoitaminen
- taloyhtiön verosuunnittelu
- kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvä hallituksen opastus ja neuvonta

 
blueprint-designing-diagram-834892.jpg

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

Tarjoamme taloyhtiöille myös teknisen isännöinnin palveluita, jota ovat taloyhtiön ylläpitoon, tekniikkaan ja remontteihin liittyvät asiat.  

Me ymmärrämme talotekniikkaa ja teknisen järjestelmien toimintaa. Meillä on rakennusteknistä osaamista ja arviointikykyä vertailla erilaisia tarjouksia ja avustaa hallitusta teknisiin asioihin liittyvien päätösten tekemisessä.

Voit ostaa meiltä erikseen muun muassa seuraavia teknisen isännöinnin tehtäviä:

- teknisten asiantuntijoiden ja osakkeenomistajien sekä hallitusten jäsenten välissä toimiminen niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan, jolloin lopputulos on tilaajan kannalta toivottu
- korjaushankeprosessin kuljettaminen alusta loppuun: riippumattomat teknisen alan asiantuntijat suunnittelutehtävissä, urakka-asiakirjojen tarkastaminen, projektinjohto sekä taloyhtiön etujen valvominen työmaalla – projektin laajuudesta riippuen tarpeen mukaan ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
- kiinteistön kuntoarvion teettäminen kohteeseen sopivassa laajuudessa ja kuntoarvion perusteella laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma, tai vaihtoehtoisesti kuntoarvion korvaava rakenteiden tekniseen käyttöikään perustuva kunnossapitosuunnitelma
- rakennuttaminen ja märkätilavalvonta, vauriotarkastukset ja mittaukset
- osakasmuutosvalvonta, huoneisto- ja vesikalustekatselmukset
- teknisen dokumentaation hallinta, sopimukset sekä asiantuntijalausunnot