ENERGIATODISTUKSET

HINNASTO

energy-efficiency-154006_1280.jpg

ASUNNONOSTAJA - MIKSI ENERGIATODISTUS KANNATTAA VAATIA?

Energiatodistus tarjoaa ostajalla rahanarvoisia etuja. E-todistus sisältää ammattilaisen laatimia suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon, joiden avulla voit säästää rahaa lämmitys- ja sähkökustannuksissa.

Energiatodistukseen sisältyvät toimenpide-ehdotukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ohjaavat toteuttamaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joiden avulla säästät rahaa! Energiatodistuksen laatija laskee vuotuisen säästöpotentiaalin sinun puolestasi. Energiatodistuksen toimenpide-ehdotusten avulla voit suunnitella sinua parhaiten hyödyttäviä ja energiaa säästäviä remontteja tuleviksi vuosiksi.

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Kuluttajien käyttötottumukset eivät vaikuta rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen, ja tämä helpottaa rakennusten vertailua.


MYYJÄ - TIEDÄTHÄN ETTÄ OSTAJA VOI VAATIA ENERGIATODISTUKSEN MYÖS KAUPANTEON JÄLKEEN?

Suurin osa Suomen rakennuskannasta kuuluu energiatodistuslainsäädännön piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (kiinteistö, asuinhuoneisto tmv.) omistajan tai haltijan tulee esittää voimassaoleva energiatodistus. Energiatodistus antaa tietoa rakennuksen energiankulutuksesta ja niistä tavoista, joilla käyttäjä voi vaikuttaa energiankulutukseen. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta todistuksen antopäivästä. Myyjän velvoitetta energiatodistuksen hankkimiseen ei voi poistaa erillisellä määräyksellä kauppakirjassa tai muullakaan tavalla sopimalla.

Energiatodistuksen tiedot perustuvat rakennuksen ominaisuuksiin ja ominaisuuksien pohjalta laskettuun energiankulutukseen. Rakennuksen käyttäjien tottumukset tai tavat eivät vaikuta energiatodistuksessa annettuihin tietoihin, vaikka tiedossa oleva toteutunut ostoenergiankulutus merkitään energiatodistukseen. Energiatodistuksessa rakennukselle annettu E-luku määräytyy rakennuksen laskennallisen vuosittaisen ostoenergiankulutuksen perusteella. E-luvun laskennassa huomioidaan erilliset energiamuotokertoimet, jotka vaikuttavat olennaisesti lopputulokseen. Energiamuotokertoimista johtuen esimerkiksi sähkölämmitteiset rakennukset saavat suuremman E-luvun kuin vastaavat uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät rakennukset.

Energiatodistusvelvoitteen ulkopuolelle jäävät pientalot, joiden pinta-ala on alle 50m2 sekä loma-asunnot ja suojellut rakennukset niiltä osin, kuin muutostyöt vaikuttaisivat olennaisesti rakennuksen suojellun osan ulkonäköön. Mikäli rakennuksen myyntihinta on alle 50 000€ tai vuokraushinta alle 350€ kuukaudessa, rakennukselle voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukainen energiatodistus. Kevennettyyn menettelyyn on mahdollisuus myös silloin, mikäli kohdetta ei esitellä tai laiteta myyntiin julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. Lähisukulaisten välillä toteutettu myynti ja vuokraus oikeuttavat käyttämään kevennettyä energiatodistusmenettelyä.