ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUKSET

HINNASTO

 
pexels-photo-209170.jpeg
 

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alussa. Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus muutos- ja korjaustöiden yhteydessä, mikäli rakenteita aiotaan purkaa. Asbestin myynti ja käyttöönotto kiellettiin 1994, joten tämän jälkeen valmistuneissa rakennuksissa ei tarvita asbestikartoituksia.

MIKSI LAINSÄÄDÄNTÖÄ ON MUUTETTU?

Asbesti aiheuttaa syöpää ja muita terveyshaittoja. Asbestia sisältävät rakennusmateriaalit pölyävät käsiteltäessä, ja kuitumaisista silikaattimineraaleista koostuva asbesti varastoituu ihmisen keuhkoihin. Tämän takia on ehdottoman tärkeää selvittää ennen purkamisen aloittamista, onko rakentamisessa käytetty asbestia. Asbestikartoituksen kustannukset ovat pienet verrattuna siihen haittaan, mikäli asbestia sisältäviä rakenteita puretaan ilman asianmukaista suojausta ja asbestipöly pääsee leviämään asuntoon.

ASBESTIKARTOITUKSEN SISÄLTÖ

Asbestikartoituksen tarkoituksena on selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Mikäli asbestin käytöstä purettavissa rakenteissa ei voida varmistua silmämääräisesti, kohteesta on otettava näytepalat, jotka toimitetaan testilaboratorioon analysointia varten. Näytepaloja voidaan ottaa esimerkiksi tasoitteista, kiinnityslaasteista, maaleista, liimoista, rakennuslevyistä ja kaakeleista tai laatoista.

Näyteanalyysi on otettava kaikista erilaisista purettavista materiaaleista. Tämän takia näytteidenottomäärä vaihtelee kohteena olevan tilan mukaan. Yleensä tavanomaisessa kylpyhuoneremontissa näytepalojen määrä on 2 - 4. Laboratorio analysoi näytteet noin viiden arkipäivän kuluessa. Tämän jälkeen toimitamme tilaajalle raportin, jossa on eritelty näytteiden tulokset, asbestin laatu ja määrä.

KUKA VOI TEHDÄ ASBESTIPURKUTÖITÄ?

Asbestipurkutöitä voivat tehdä vain luvan saaneet yritykset. Voit tarkistaa, onko valitsemallasi yrityksella asianmukainen asbestipurkutyölupa: http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/

Rakentajan on tehtävä asbestipurkutyötä varten kirjallinen turvallisuussuunnitelma valtioneuvoston turvallisuudesta annetun asetuksen mukaisesti. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon muun muassa pölyn torjunta ja vähentäminen, pölyn leviämisen estäminen, työhygieenisten mittausten menettelyt, purkutyöt ja eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen. Kun asbestia sisältävät rakennusmateriaalit on poistettu ja rakennusyritys on tehnyt asianmukaisen loppusiivouksen, on vielä muistettava suorittaa ilmanäytteenotto, jolla varmistetaan, että asbestihiukkasten määrä jää alle asetusarvojen.